Verzinkerij Depot Zuidwest

Bij Autoschade Robben laten we al jaren van alles verzinken. Het is begonnen met onderdelen van auto’s en tractoren, en groeide uit naar de meest diverse zaken zoals lantarenpalen, hekken en landbouw mechanica. De ervaring welke wij hiermee hebben opgebouwd was voor onze partner een reden om ons te benaderen om depothouder voor hen te worden.

Verzinken

Het verzinken beschermt zo bijvoorbeeld ijzer tegen de vorming van roest. Dit gebeurt op drie manieren, namelijk:

• Doordat het oppervlak van het zink reageert met zuurstof in de lucht of water ontstaat er een oxidelaag, wat na een tijd het zink geheel afsluit voor zuurstof, de zogenaamde patinalaag. Hierdoor kunnen de zuurstofmoleculen het ijzer niet meer bereiken en geen roest of oxidevorming veroorzaken.

• bij reactie met zuurstof vormen zich zinkoxiden die daarbij uitzetten, zodat de beschermende laag goed afgesloten blijft.

• De kathodische werking houdt in dat het zink zich opoffert voor het ijzer. Deze kathodische bescherming werkt alleen in waterige milieus en berust op het feit dat zink een lager potentiaal heeft dan ijzer volgens de galvanische reeks. Daardoor blijven ook beschadigde plekken en boorgaten voor bouten en schroeven nog beschermd tegen roest.

Duurzaamheid

Binnen de bouwsector – maar ook daar buiten – speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden voor terugwinning en recycling van producten en materialen, de hoeveelheid energie die nodig was voor winning, productie, transport, en dergelijke en de beschikbaarheid van (de grondstoffen voor) een te kiezen bouwmateriaal. Thermisch verzinkt staal is een goed voorbeeld van een materiaal met gunstige technische, economische en milieutechnische eigenschappen.

Visie

Verzinkerijdepot Zuidwest opereert in een wereld waarin verantwoord ondernemen een must is. Verantwoord waardebehoud én duurzame waardecreatie door het gebruik van juiste conserverings- en decoratiesystemen voor metalen zijn leidend in onze bedrijfsvoering. Constructief denken in combinatie met operationele kennis resulteert in oplossingen die altijd innovatief, duurzaam, pragmatisch en logistiek efficiënt zijn.