Renovatie Zinkwerk

Renovatie Verzinkwerk Verzinkerij Depot Zuidwest bied ook de mogelijkheid om bestaande verzinkte producten te ontzinken en deze daarna opnieuw te verzinken. Na deze behandeling kunnen wij de producten natlakken of poedercoaten , en kunnen ze worden hergebruikt. Hierbij kunt u onder andere te denken aan poorten, balustrades en fietsenstallingen. Duurzaam hergebruik van bestaande materialen is … Continue reading Renovatie Zinkwerk